Khách hàng

Ứng dụng khách hàng giúp quản lý hệ thống khách hàng của doanh nghiệp với chi tiết các thông tin từ thông tin xuất hóa đơn đến các thông tin giao nhận. Dễ dàng kết nối với báo giá, đơn hàng, hợp đồng hay các ticket hỗ trợ cho khách hàng nhanh chóng.