Invoice

Có ngay cái gì tổng quát với tất cả đơn hàng thành công, từ giá trị đơn hàng, tình trạng thanh toán, thông tin dự án, và thông tin khách hàng.

Dễ dàng lọc các đơn hàng theo từng nhân viên, theo từng năm hoặc theo tình trạng đơn hàng.

Tạo hóa đơn nhanh chóng. Lựa chọn sản phẩm, số lượng, giá bán và thuế phù hợp. Cho phép cập nhật ghi chú cho khách hàng, các điều khoản điều kiện đi kèm và thời hạn thanh toán dễ dàng.

Tạo ghi nhận thanh toán, theo dõi toàn bộ quá trình thanh toán, công nợ dễ dàng. Ghi chú và tự động gửi xác nhận cho khách hàng khi nhận được thanh toán.

Phân công dễ dàng cho nhân viên phụ trách và theo dõi tất cả Task công việc của từng nhân viên từ khi bàn giao cho tới khi hoàn thành.

Theo dõi tất cả hoạt động trên đơn hàng dễ dàng.

Lên lịch nhắc nhở công việc và những lưu ý cho nhân viên phụ trách giảm thiểu được sai sót trong quá trình xử lý đơn hàng.

Ghi chú những điều cần lưu ý cho đơn hàng dễ dàng hơn.