Kho

Ứng dụng Kho là công cụ cho phép theo dõi hàng hóa trên toàn bộ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Giúp tối ưu hóa toàn bộ phạm vi từ khâu đặt hàng với nhà cung cấp đến khâu giao hàng cho khách hàng, lập hành trình đường đi của sản phẩm. Thông qua việc theo dõi hàng hóa chính xác, doanh nghiệp có thể giảm thiểu lãng phí, phân tích xu hướng và đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.

Lợi ích:

  • Lưu trữ tập trung
  • Kiểm soát kho hàng
  • Tăng hiệu quả quản lý
  • Cải thiện hiệu suất
  • Giảm chi phí
  • Tăng độ hài lòng với khách hàng
  • Lên kế hoạch và dự báo chính xác

Quản lý danh sách các thuộc tính của sản phẩm: Loại, nhóm, đơn vị, màu sắc, size, kiểu dáng…v..v… Khai báo kho, quy tắc tồn kho của từng loại sản phẩm

Đặt mức lợi nhuận cho từng sản phẩm. Từ tỷ suất cho đến giá bán, có thể được tính theo 2 cách: Theo tỷ suất giá mua hoặc theo tỷ suất giá bán. Hỗ trợ làm tròn giá bán. Hỗ trợ tự động nhập kho khi có yêu cầu nhập hàng hoặc tạo phiếu xuất kho khi có đơn hàng mới.

Đặt mức lợi nhuận cho từng sản phẩm. Từ tỷ suất cho đến giá bán, có thể được tính theo 2 cách: Theo tỷ suất giá mua hoặc theo tỷ suất giá bán. Hỗ trợ làm tròn giá bán. Hỗ trợ tự động nhập kho khi có yêu cầu nhập hàng hoặc tạo phiếu xuất kho khi có đơn hàng mới.

Quản lý hàng hóa, hỗ trợ phân loại theo kho, theo thời gian sử dụng. Hỗ trợ cảnh báo hàng hóa quá hạn sử dụng hoặc dưới mức tồn kho tối thiểu. Mỗi mặt hàng có thuộc tính mở rộng từ hệ thống.

Chi tiết từng sản phẩm có thể xem chi tiết kho nào còn hàng với số lượng bao nhiêu, số lượng hàng hết hạn dùng (nếu có), lịch sử nhập xuất, điều chỉnh kho.

Quy trình nhập hàng vào kho

Xuất hàng

Liên kết ghi chú hàng tồn kho với hóa đơn

Điều chỉnh số lượng kho hoặc báo mất hàng

Xuất nhập kho nội bộ

Xem toàn bộ lịch sử kho

Báo cáo xuất, nhập, tồn, báo cáo giá trị hàng tồn.

Phân tích giá trị hàng tồn kho hiện tại. Căn cứ vào tỷ suất lợi nhuận từng mặt hàng trong kỳ sẽ tính được tỷ suất lợi nhuận của giá trị hàng tồn kho hiện tại của từng mặt hàng. Từ đó sẽ phân tích được sự khác biệt giữa 2 tỷ suất lợi nhuận để xây dựng chương trình chiết khấu thương mại.