Bán hàng đa kênh

OMNI Sales hay còn được gọi là Bán hàng đa kênh là công cụ giúp bán hàng trên nhiều kênh khác nhau từ trực tiếp portal client ERP, POS, Woocommerce.

Ứng dụng cho phép chọn nhóm sản phẩm và cấu trúc giá cho từng kênh riêng biệt.

Quản lý nhiều cửa hàng Woocommerce. Đồng bộ sản phẩm, đơn hàng từ cửa hàng sang hệ thống ERP. Đồng bộ sản phẩm, kho, giá, thuế từ ERP vào cửa hàng.

Bán hàng thông qua client portal ERP

Bán hàng thông qua POS

Quản lý đơn hàng

Quản lý chiết khấu

Báo cáo tổng quan

Cấu hình tự động đồng bộ cho các cửa hàng Woocommerce