Project

Giao diện thân thiện, trực quan cho cái nhìn bao quát về tình trạng và tiến độ của Dự Án, cho phép quản lý dễ dàng với những tính năng nỗi bật:

  • Thêm nhân viên phụ trách dự án
  • Phân công Task cho nhân viên
  • Đính kèm file.
  • Trao đổi với khách hàng và ghi nhận lại mọi trao đổi.
  • Liên kết với hệ thống Ticket.
  • Cho phép tạo Proposal, báo giá, đơn hàng, chi phí.
  • Lưu các ghi chú cần thiết.
  • Xem lại các hoạt động của nhân viên trong Project.

Phân công dễ dàng cho nhân viên phụ trách và theo dõi tất cả Task công việc của từng nhân viên từ khi bàn giao cho tới khi hoàn thành.

Project cho phép đính kèm hồ sơ tài liệu liên quan đến sự án và cho phép phân quyền cho khách hàng được thấy hoặc không.

Dễ dàng thực hiện các cuộc thảo luận với khách hàng và lưu trữ mọi cuộc trao đổi giúp theo dõi dễ dàng quá trình thực hiện.

Gửi hoặc nhận ticket của từng dự án và xử lý nhanh chóng

Soạn thảo và quản lý hợp đồng  trực tiếp trên hệ thống theo từng khách hàng và từng dự án dễ dàng.

Dễ dàng quản lý Proposal, báo giá và đơn hàng thành công. Theo dõi việc chào hàng từ khi chỉ mới là dự toán cho đến khi hoàn thành.

Ghi chú lại những gì quan trọng cần lưu ý cho dự án, chỉ nội bộ có thể xem và điều chỉnh.

Dễ dàng kiểm tra hoạt động của thành viên đã và đang thực hiện gì trong dự án thông qua nhật ký hoạt động.