Ticket

Có ngay cái gì tổng quát với tất cả ticket hỗ trợ khách hàng đang được xử lý.

Dễ dàng xem xét các ticket đang hỗ trợ với tình trạng nỗi bật, mức độ ưu tiên rõ ràng và cho phép lọc theo nhân viên phụ trách hoặc nhóm ticket cùng trạng thái.

Tạo mới ticket nhanh chóng khi có đầy đủ thông tin khách hàng hay dù chỉ có email. Chọn mức độ ưu tiên, chèm liên kết Knowledge Base hay chèn nội dung trả lời soạn sẵn nhanh chóng.

Trả lời ticket cho khách hàng nhanh chóng, dễ dàng đính kèm file, chuyển bất cứ phản hồi nào thành 1 Task nhanh chóng và phân công cho nhân viên phụ trách.

Dễ dàng lưu lại ghi chú cần lưu ý cho ticket khi hỗ trợ khách hàng

Dễ dàng nhắc nhở nhân viên tránh sai sót và xử lý kịp thời các yêu cầu được giao.

Dễ dàng tra cứu lại các ticket khác đã hỗ trợ nhằm rà soát lại thông tin khi cần thiết, tăng hiệu suất hỗ trợ lên cao.

Kiểm tra danh sách Task đã tạo ra để xử lý ticket đang hỗ trợ hoặc tạo Task mới và phân công dễ dàng.

Cho phép thay đổi chủ đề ticket, phòng ban hay mức độ ưu tiên khi cần thiết và chỉ dành cho những ai được cấp quyền.